Menu

Energielabels

Bij het kopen of huren van een woning is het belangrijk dat u betrouwbare informatie heeft over de energiezuinigheid van de woning. Dit kan aanzienlijk schelen in de energiekosten. Het energielabel geeft u deze informatie. RRbouwadvies is uw partner voor het aanvragen van een energielabel.

BELANGRIJK: Verwachte wijzigingen energielabel 2013

Vanaf 1 januari 2013 krijgt het energielabel voor gebouwen een nog belangrijker rol. Zo wordt het label noodzakelijk bij verkoop van een huis.

Grotere rol voor label
Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van woningen en gebouwen zoals kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen. Toch heeft een deel van de gebouwen nog geen energielabel. Bijvoorbeeld omdat ze sinds die datum niet zijn verkocht of de koper of nieuwe huurder er niet om heeft gevraagd.

Het energielabel geeft informatie over mogelijke energiebesparende maatregelen in een gebouw. Omdat gebouwen in Nederland steeds energiezuiniger moeten worden, krijgt het label daarom een nog grotere rol in het energiebeleid. Een groen label (klassen A, B en C) kan een verkoper bovendien een hogere verkoopprijs opleveren en een snellere verkoop.

Planning nieuwe regels
De regels hieronder gelden naar verwachting vanaf 1 januari 2013.
Let op: het gaat hier om voorgenomen beleid. Dat wil zeggen dat de inwerkingtreding afhankelijk is van behandeling door de Tweede en Eerste Kamer.

Energielabel verplicht tijdens overdracht bij notaris
Bij verkoop van een woning moet een energielabel aanwezig zijn.  Is er geen label, dan is eigendomsoverdracht bij de notaris niet mogelijk. Het energielabel zal daarom al vanaf het begin van het verkoopproces ter sprake komen.

Bij ontbreken energielabel 10% minder huur
Huurders van huurwoningen in de vrije sector hoeven maandelijks 10% minder huur te betalen zolang de verhuurder geen energielabel overhandigt. Dit geldt alleen bij nieuwe huurcontracten vanaf 2013. Deze regel geldt ook voor huurders van utiliteitsgebouwen, zoals winkels en kantoren. Verhuurders worden zo extra gestimuleerd om een energielabel aan te vragen.

Voor gereguleerde huurwoningen (sociale huurwoningen) geldt de 10%-regeling niet. In deze sector is het energielabel namelijk onderdeel van het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem). Dat wil zeggen dat het energielabel al meetelt bij het vaststellen van de maximale huurprijs.

Individueel óf collectief label bij appartementen
Bij verkoop of verhuur van appartementen is vanaf 1 januari 2013 zowel een individueel als een collectief label toegestaan. Een Vereniging van Eigenaren (VVE) kan een collectief label aanvragen voor het hele complex. Voorwaarde is dan wel dat de appartementen technisch en bouwkundig voldoende op elkaar lijken.

EPC-berekening niet meer toegestaan
Bij verkoop of verhuur van een gebouw jonger dan 10 jaar mag tot 1 januari 2013 ook een EPC-berekening (berekening van de energiezuinigheid) worden overhandigd, in plaats van het energielabel. Vanaf 1 januari 2013 is dat niet meer toegestaan.

Energielabel verplicht in advertenties
Professionele partijen, zoals makelaars, die onroerend goed verkopen of verhuren, zijn verplicht om de klasse van het energielabel (A t/m G) te vermelden in hun advertenties. Dit geldt voor alle gebouwen waarvoor een energielabel is afgegeven.

Label zichtbaar in publieke gebouwen
Alle gebouwen waarvan een overheid meer dan 500 m2 in gebruik heeft, moeten een energielabel hebben. Dit moet op een plek hangen die voor iedereen zichtbaar is. In andere gebouwen groter dan 500 m2 waar veel publiek komt, zoals winkels of banken, moet een energielabel ook zichtbaar zijn, als dat aanwezig is.

Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen
Bovenstaande regels zijn een gevolg van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD). Meer informatie over deze richtlijn staat in het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hierin leest u ook welke maatregelen de overheid nog meer neemt om gebouwen energiezuiniger te maken en bewoners bewuster met energie te laten omgaan.

Voor meer informatie betreffende het energielabel zie www.energielabel.nl en www.rijksoverheid.nl